โรงพิมพ์

ขั้นตอนการเตรียมไฟล์งานก่อนส่งพิมพ์

ขั้นตอนการเตรียมไฟล์งานก่อนส่งพิมพ์

ขั้นตอนการพิมพ์ในโรงพิมพ์นั้น จะมีขั้นตอนที่เป็นระบบมากกว่าการพิมพ์ทั่วๆไป โดยจะเริ่มตั้งแต่การเตรียมไฟล์ที่ต้องการพิมพ์ หรือข้อมูลที่ต้องการพิมพ์นั่นเอง ไปจนถึงขั้นตอนการพิมพ์ซึ่งมีหลายขั้นตอนด้วยกัน โดยขั้นตอนในการพิมพ์ทั้งหมด ของโรงพิมพ์ มีดังนี้

  1. เตรียมไฟล์งานสำหรับพิมพ์ให้พร้อม

ขั้นตอนการเตรียมไฟล์งานนี้ รวมไปถึงการออกแบบงานและใส่ข้อความสำหรับงานที่ต้องการจะพิมพ์ด้วย โดยคุณจะต้องออกแบบงานให้พร้อม ไม่ว่าจะเป็นรูป เนื้อหา หรือรูปแบบของงานพิมพ์ จากนั้นจะเป็นการบันทึกไฟล์และแนบข้อมูลต่างๆที่ต้องใช้ในงานนั้นทั้งหมดลงไปด้วย โดยต้องตรวจเช็คให้ดี ก่อนส่งงานพิมพ์เสมอ เพื่อไม่ให้มีปัญหาเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจเช็คนั้น จะใช้โปรแกรมต่างๆในการตรวจเช็ค ซึ่งส่วนใหญ่ทางโรงพิมพ์จะมีอยู่แล้ว

  1. จัดหน้ากระดาษ

ก่อนสั่งพิมพ์ จะต้องจัดหน้ากระดาษให้ดีก่อน โดยจัดให้เนื้อหาและหน้ากระดาษจัดเรียงกันพอดี ซึ่งการจัดหน้ากระดาษนั้น นอกจากจะทำให้เนื้อหาออกมาสวยแล้ว ยังทำให้สามารถพิมพ์เนื้อหาลงไปในหน้านั้นๆได้มากขึ้นอีกด้วย ซึ่งจะทำให้ประหยัดกระดาษได้มากทีเดียว

  1. ตรวจสอบความเรียบร้อยของไฟล์อีกครั้ง

หลังจากจัดหน้ากระดาษเรียบร้อยแล้ว ทางโรงพิมพ์จะทำการตรวจสอบความเรียบร้อยของไฟล์อีกครั้ง เพื่อให้งานออกมาดีที่สุด และไม่มีปัญหาเกิดขึ้นนั่นเอง โดยการตรวจสอบนั้น จะทำเหมือนกับการตรวจสอบครั้งแรก ซึ่งจะตรวจเช็คทั้งเนื้อหา รูปแบบ และรูปภาพ ว่ายังอยู่ครบดี หรือมีอะไรขาดหายหรือไม่ เพื่อที่จะได้แก้ไขได้ทันนั่นเอง

  1. ทดลองพิมพ์

เมื่อตรวจสอบเสร็จแล้ว จะต้องทดลองพิมพ์ดูก่อน เพื่อให้งานออกมาถูกต้องมากที่สุด ซึ่งการทดลองพิมพ์นั้น จะต้องใช้เวลาพอสมควรเลยล่ะ เพราะหากพิมพ์ออกมาแล้วไม่เป็นไปตามที่ต้องการ ก็ต้องแก้ไขแล้วทดลองพิมพ์ใหม่ จนกว่าจะได้งานในแบบที่ต้องการนั่นเอง โดยขั้นตอนการทดลองพิมพ์นี้ นับว่าเป็นขั้นตอนที่สิ้นเปลืองมากทีเดียว แต่เพื่อผลงานที่ดี ทางโรงพิมพ์ก็จำเป็นต้องยอมสิ้นเปลืองในส่วนนี้ไป

  1. ทำเพลต

ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนส่งพิมพ์ โดยจะนำไฟล์งานที่ผ่านการตรวจสอบทั้งหมดแล้ว มาทำเพลต เพื่อนำไปใช้ในการเป็นแม่พิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ต่อไป และเมื่อได้แม่พิมพ์เรียบร้อยแล้ว ก็จะนำไปเข้ากระบวนการพิมพ์ โดยจะเป็นขั้นตอนที่ไม่ยากแล้ว เพียงแค่เตรียมกระดาษสำหรับพิมพ์ให้พร้อม และเริ่มการพิมพ์นั่นเอง

การพิมพ์ ของโรงพิมพ์นั้น จำเป็นต้องผ่านขั้นตอนหลายขั้นตอน และผ่านการตรวจสอบที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้งานพิมพ์ออกมาดีและมีคุณภาพมากที่สุด เพราะหากงานเกิดความผิดพลาด คนที่จะเสียหายก็คือทางโรงพิมพ์เอง เพราะไม่สามารถนำงานพิมพ์ออกไปจำหน่ายได้ และไม่สามารถส่งมอบงานให้กับลูกค้าได้ อีกทั้งยังต้องทำการพิมพ์ใหม่อีกครั้งอีกด้วย ซึ่งจะทำให้สิ้นเปลืองมากทีเดียว นอกจากนี้หากมีการผิดพลาดบ่อยครั้ง ยังอาจจะทำให้โรงพิมพ์ขาดทุนได้อีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *