โรงพิมพ์

กิจการบริการ

เป็นกิจการที่เน้นประโยชน์เพื่อความพอใจที่เสนอซื้อขาย หรือเป็นกิจการที่จัดขึ้นร่วมกับการขายสินค้า เช่น การประกันภัย การบริการการท่องเที่ยวโรงพยาบาล การบริการซ่อมทำ การให้ความบันเทิง ธุรกิจบรรการอาจแบ่งได้เป็น

  1. ที่อยู่อาศัย โรงแรม อพาร์เมนท์ บ้านเช่า ฯ
  2. การจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย เช่น สาธารูประโภค การซ่อมแซมบ้าน
  3. การพักผ่อน การเช่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการพักผ่อน
  4. การบำรุงรักษาตัว เช่น การเสริมสวย สถานที่ เต้นอาระบิก
  5. รักษาพยาบาล และดูแลสุขภาพ โรงพยาบาล
  6. ปรึกษาธุรกิจอื่น ๆ ที่ปรึกษทางกฎหมาย
  7. การประกันและการเงิน บริการธนาคาร
  8. การขนส่งและการคมนาคม การขนส่งสินค้า
  9. การศึกษา
  10. การท่องเที่ยว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *