โรงพิมพ์

การเลือกทำเลที่ตั้งธุรกิจการผลิต

ธุรกิจการผลิตจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม โรงพิมพ์ ซึ่งมีหลายประเภทแต่ละประเภทก็มีหลายขนาด ดังนั้นการเลือกทำเลที่ตั้งจึงแตกต่างกัน ขนาดพื้นที่ก็แตกต่างกันไป บางประเภทใช้แรงงานเป็นส่วนใหญ่ บางประเภทใช้เครื่องจักรและแรงงาน การใช้เงินลงทุนจึงแตกต่างกัน การหาทำเลที่ตั้งจึงต้องพิจารณาหลายๆด้าน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *