โรงพิมพ์

ธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จาก E-commerce

สินค้าที่ต้องการจำหน่ายผ่านทางอินเตอร์เน็ต จะเป็นสินค้าที่รู้จักของผู้ซื้ออยู่แล้วหรือสินค้าขายปลีกทั่วๆไปที่ลูกค้าเลือกซื้อได้จากมุมโลกเพียงแค่คลิกเมาท์เท่านั้นซึ่งใช้ E-commerce จะประหยัดกว่าการทำธุรกิจแบบเดิมที่ต้องส่งแคตาล๊อกไปให้ลูกค้า หรือไปเช่าบู๊ทในงานแสดงสินค้าเข้าชมได้ตลอด 24 ชั่วโมง โรงพิมพ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *