Uncategorized

งานของโรงพิมพ์และสำนักพิมพ์

งานของโรงพิมพ์และสำนักพิมพ์ หลายๆคนคงคุ้นเคยกับการอ่านหนังสือที่ไม่ใช่หนังสือเรียนอยู่บ้าง แต่ถ้าหากคุณเป็นคอหนังสือแล้วล่ะก็ เชื่อได้ว่าคงมีสำนักพิมพ์หรือโรงพิมพ์ที่คุณชื่นชอบ เพราะกว่าจะออกมาเป็นหนังสือสักเล่มได้ นอกจากจะมีเนื้อหาที่มาจากผู้เขียนจะต้องดีแล้ว อย่าลืมว่าทุกสำนักพิมพ์หรือโรงพิมพ์ต้องมีกระบวนการมากกว่าการจัดพิมพ์เพื่อให้ได้หนังสือออกมาสักเล่มอยู่แล้ว แต่ยังรวมไปถึงการคัดงานเขียนเข้าสำนักพิมพ์ การจัดรูปแบบรูปเล่มต่างๆ ทุกๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับหนังสือนั้น หลังจากสำนักพิมพ์ทำการจัดรูปแบบทุกอย่างได้ลงตัวแล้วย่อมต้องมาถึงการทำงานปรับแก้ครั้งสุดท้ายกับโรงพิมพ์ ซึ่งที่โรงพิมพ์นี้เองที่เป็นตัวกำหนดขั้นสุดท้ายว่าหนังสือจะออกมาแบบไหน โดยยึดองค์ประกอบของการออกแบบเป็นหลัก สิ่งที่สำนักพิมพ์และโรงพิมพ์ต้องคำนึงถึงร่วมกันในงานเขียนก็คือ เส้น ที่ถูกใช้ในการออกแบบมีหลายแบบ โดยการออกแบบต้องคำนึงถึงความอย่างง่ายของการพิมพ์เชื่อมระหว่างจุดของเส้นด้วย หากต้องการสร้างให้เป็นลวดลายหรือกล่องข้อความก็ต้องคำนึงถึงการวางรูปแบบไม่ให้รกจนเกินไปด้วย รูปทรง มักใช้เพื่อสร้างความสนใจต่อผู้อ่าน แน่นอนว่าลักษณะของรูปทรงก็ส่งผลต่ออารมณ์ของผู้อ่านด้วยเช่นกัน พื้นผิว พื้นผิวคือสิ่งที่สัมผัสได้จริงๆ พื้นผิวที่แตกต่างกันจะเพิ่มมิติให้กับงาน ช่องไฟ หรือพื้นที่ว่างที่อยู่ระหว่างหรือโดยรอบตัวอักษร เพื่อทำให้เกิดการเน้นหรือเพื่อนำเสนอสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา ขนาด เป็นส่วนหนึ่งของการจัดส่วนประกอบเพื่อดึงดูดความสนใจ และองค์ประกอบเข้ากันได้อย่างเหมาะสม ค่าความดำ คือ ความมืดหรือความสว่างของพื้นที่หนึ่งๆ โดยจะแสดงเฉดของสีต่างๆ ซึ่งมีผลต่อการทำให้เกิดอารมณ์ สี เป็นปัจจัยที่มีผลต่ออารมณ์ของผู้อ่านมากที่สุดปัจจัยหนึ่งตามหลักทฤษฎีของสี และความสียังทำให้เกิดภาพ ที่ดึงดูดความสนใจ ดังนั้นเราต้องพิจารณาว่าจะใช้สีให้เกิดผลในลักษณะใด และเหมาะกับวัตถุประสงค์นั้นๆหรือไม่ ตัวอักษรและแบบอักษร เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับเนื้อเรื่องและเพื่อสะดวกสบายต่อการอ่านๆงานเขียนนั้น ปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงที่ได้กล่าวมานั้น เมื่อเราจะนำมารวมกันให้เป็นงานหนึ่งๆนั้นยังต้อคำนึงถึงองค์ประกอบโดยรวมต่างๆดังนี้ ความสมดุล คือการกระจายขององค์ประกอบในงานออกแบบสิ่งพิมพ์ให้เท่าๆกัน ...

Read more »